U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

9. Fotosynthese

De fotosynthese ontrafeld, fotosynthese-proeven in een groepsopdracht

Dit thema gaat over fotosynthese. De fotosynthese speelt een belangrijke rol binnen een aantal contextgebieden, zoals energie, voedselproductie en duurzaamheid. De ontrafeling van de fotosynthese kun je met de hele klas als onderzoeksgroep nog eens dunnetjes overdoen. Daarnaast zijn er theorieopdrachten en geeft de opdracht Arenagras suggesties voor een profielwerkstuk.

Het thema bestaat uit behoorlijk veel opdrachten. De eerste 18 (1 t/m 1.17) zijn onderdeel van de clusteropdracht en doe je samen met je medeleerlingen. Als de clusteropdracht in de klas niet haalbaar is, raden wij je aan wel de opdrachten te lezen en de theorie die daarbij hoort op te zoeken.
Voer je de opdrachten met een gouden sterretje van de 'gulden leerlijn' uit, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

De theorie die in dit thema aan de orde komt, kun je voornamelijk vinden in de hoofdstukken De fotosynthese ontrafeld, Planten, de basis van het leven en Stofwisseling.

Opdrachten lijst

 • 1. De fotosynthese ontrafeld
 • 1.1. Experiment van Van Helmont
 • 1.2. Proeven van Hales
 • 1.3. Proeven van Priestley (en Mayow)
 • 1.4. Proeven van Black
 • 1.5. Proeven van Senebier en Ingenhousz
 • 1.6. Proeven van Lavoisier
 • 1.7. Dalton, Berzelius en Proust
 • 1.8. Proeven van De Saussure
 • 1.9. Proef van Sachs
 • 1.10. Sachs, von Liebig en Fischer
 • 1.11. Proeven van Willstatter en Fischer
 • 1.12. Mayer en Joule
 • 1.13. Caloriemeter van Liebig
 • 1.14. Energie in zonlicht: Herschell e.a.
 • 1.15. Absorptiespectra van chlorofyl
 • 1.16. Elektronenmicroscoop: chloroplasten
 • 1.17. Enzymen: de Buchners
 • 2. Plantenkleurstoffen
 • 3. Fotosynthese en verbranding
 • 4. Fotosystemen
 • 5. Energie uit kunstbladeren?
 • 6. Arenagras
 • 7. Slak met bladgroen
 • 8. Fotosynthese en dissimilatie
 • 9. CE-toets VWO fotosynthese (1)
 • 10. CE-toets VWO energie-huishouding (1)
 • 11. CE-toets VWO fotosynthese (2)