U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

3. Cel in, cel uit

Over onderzoekjes aan cellen en celdelingen

Dit thema gaat over cellen. Belangrijk, want alle levende wezens bestaan uit cellen, alle levensprocessen gebeuren in cellen. Bijna alle contextgebieden hebben dan ook met cellen te maken. Je gaat bij dit thema ook werken binnen een onderzoeksgroep. Omdat het onderwerp wel erg breed is, wordt het werk verdeeld; ieder tweetal gaat een aspect bestuderen, en daarover verslag uitbrengen aan de rest van de klas. Zo krijgt iedereen in korte tijd een goed inzicht in (de bouw en functie van) cellen. Op deze manier maak je meteen kennis met de manier waarop er in wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt: taken verdelen, samenwerken en communiceren.

Wanneer het niet mogelijk is om, zoals aangegeven, met onderzoeksgroepen het werk te verdelen, kun je in korte tijd de stof doorwerken door de ’gulden leerlijn’ te volgen: voer dan alle opdrachten met een gouden sterretje uit. Hierbij is de context stamcellen gebruikt en je bent er dan in ieder geval zeker van dat je een aantal belangrijke eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

In dit thema komen vooral de hoofdstukken Cellen, bouw en functie en Deling, groei en ontwikkeling van cellen aan de orde.

Opdrachten lijst

 • 1. Chirurgie per injectiespuit
 • 2. Cellen: wat weet je er al van?
 • 3. Weefsels en cellen
 • 3.1. Weefselonderzoek
 • 3.2. Celonderzoek
 • 3.3. Cellententoonstelling
 • 3.4. Houdbare preparaten
 • 3.5. Werken in een onderzoeksgroep
 • 4. Organellen
 • 5. De afmetingen van cellen
 • 6. Een cel bouwen
 • 7. Cellen van mens en C. elegans
 • 8. Steeds nieuwe cellen
 • 8.1. Mitose: bestudeer de theorie
 • 8.2. Mitose nabootsen
 • 8.3. Delende cellen bekijken
 • 9. Diffusie en osmose
 • 9.1. Osmometer
 • 9.2. Osmose en plasmolyse
 • 9.3. Plasmolyse bij aardappelcellen
 • 10. Kanker - 1
 • 11. Kanker - 2
 • 12. Bezoek een laboratorium
 • 13. Toets jezelf: cellen
 • 14. Toets jezelf: organellen
 • 15. CE-toets VWO cellen (1)
 • 16. CE-toets VWO cellen (2)
 • 17. CE-toets VWO cellen (transport)
 • 18. CE-toets VWO celdeling