U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

23. Wat is leven?

Over levensverschijnselen, stofwisseling, DNA en erfelijkheid

Dit thema is bedoeld voor leerlingen in 6 vwo die bijna alle biologie al hebben gehad en zich nu voorbereiden op het examen.
Het gaat over levenskenmerken en levensprocessen, die allemaal terug zijn te voeren op het functioneren van cellen. Celregulatie staat aan de basis van het leven. De onderwerpen in dit thema beslaan een grote hoeveelheid leerstof en geven je inzichten in de samenhang tussen en binnen cellen. Het thema bestaat uit te veel opdrachten om allemaal uit te voeren, je zult een keuze moeten maken. Als je de opdrachten met een gouden sterretje uitvoert, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

Veel onderwerpen die in dit thema aan de orde komen, worden behandeld in de hoofdstukken Wat is leven, Cellen: bouw en functie, Stofwisseling, Eiwitten, de werktuigen van het leven en De fotosynthese ontrafeld.

Opdrachten lijst

 • 1. Levensverschijnselen
 • 2. Levensverschijnselen: wat weet je er al van?
 • 3. Leven is regelen
 • 4. Regelkringen
 • 5. Verbranding-1
 • 6. Suikerziekte
 • 7. Gisten
 • 8. Respiratoir quotiënt
 • 9. Maak je eigen wijn!
 • 10. Stofwisseling in appels
 • 11. Stromatolieten
 • 12. Pekelkreeftjes
 • 13. Beerdiertjes
 • 14. Bacteriën overleven iedereen
 • 15. Bacteriën overleven ruimtereizen
 • 16. Virussen en viroïden: grenzen van het leven
 • 17. Prionen en hersenziekten
 • 18. CRISPR-Cas, revolutie in de gentechnologie
 • 18.1. CRISPR-Cas, een wapen van bacteriën
 • 18.2. Gene editing met CRISPR-Cas
 • 18.3. Gene Drive
 • 18.4. CRISPR-Cas techniek: mag alles wat kan?
 • 19. De RNA-wereld
 • 20. Levensvragen
 • 21. Epigenetica: milieu beïnvloedt genexpressie
 • 22. DNA, molecuul van het leven
 • 22.1. Polymerase Chain Reaction
 • 22.2. Telomeren en kanker
 • 22.3. DNA en kanker
 • 22.4. Hox-genen
 • 22.5. Eiwitsynthese bij Eukaryoten
 • 22.6. DNA-technologie en bacteriën
 • 22.7. Aidsvirus infecteert cellen
 • 22.8. Een erfelijke ziekte gelokaliseerd
 • 22.9. Mitochondriën vertellen over evolutie
 • 22.10. Kloneren van eukaryoot DNA
 • 22.11. DNA-analysetechnieken
 • 23. Ziekte van Duchenne te genezen?
 • 24. CE toets VWO dissimilatie (1)
 • 25. CE toets VWO dissimilatie (2)
 • 26. CE-toets VWO homeostase (1)
 • 27. CE-toets VWO energie-huishouding (1)
 • 28. CE-toets VWO DNA (algemeen)
 • 29. CE-toets VWO DNA en chromosomen
 • 30. CE-toets VWO DNA (structuur)
 • 31. CE-toets VWO ordening (en evolutie)