U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

23. Wat is leven?

Over levensverschijnselen, stofwisseling, DNA en erfelijkheid

Dit thema is bedoeld voor leerlingen in 6 vwo die bijna alle biologie al hebben gehad en zich nu voorbereiden op het examen.
Het gaat over levenskenmerken en levensprocessen, die allemaal terug zijn te voeren op het functioneren van cellen. Celregulatie staat aan de basis van het leven. De onderwerpen in dit thema beslaan een grote hoeveelheid leerstof en geven je inzichten in de samenhang tussen en binnen cellen. Het thema bestaat uit te veel opdrachten om allemaal uit te voeren, je zult een keuze moeten maken. Als je de opdrachten met een gouden sterretje uitvoert, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

Veel onderwerpen die in dit thema aan de orde komen, worden behandeld in de hoofdstukken Wat is leven, Cellen: bouw en functie, Stofwisseling, Eiwitten, de werktuigen van het leven en De fotosynthese ontrafeld.


Opdrachten lijst


1. Levensverschijnselen

2. Levensverschijnselen: wat weet je er al van?

3. Leven is regelen

4. Regelkringen

5. Verbranding-1

6. Suikerziekte

7. Gisten

8. Respiratoir quotiënt

9. Maak je eigen wijn!

10. Stofwisseling in appels

11. Stromatolieten

12. Pekelkreeftjes

13. Beerdiertjes

14. Bacteriën overleven iedereen

15. Bacteriën overleven ruimtereizen

16. Virussen en viroïden: grenzen van het leven

17. Prionen en hersenziekten

18. CRISPR-Cas, revolutie in de gentechnologie

18.1. CRISPR-Cas, een wapen van bacteriën

18.2. Gene editing met CRISPR-Cas

18.3. Gene Drive

18.4. CRISPR-Cas techniek: mag alles wat kan?

19. De RNA-wereld

20. Levensvragen

21. Epigenetica: milieu beïnvloedt genexpressie

22. DNA, molecuul van het leven

22.1. Polymerase Chain Reaction

22.2. Telomeren en kanker

22.3. DNA en kanker

22.4. Hox-genen

22.5. Eiwitsynthese bij Eukaryoten

22.6. DNA-technologie en bacteriën

22.7. Aidsvirus infecteert cellen

22.8. Een erfelijke ziekte gelokaliseerd

22.9. Mitochondriën vertellen over evolutie

22.10. Kloneren van eukaryoot DNA

22.11. DNA-analysetechnieken

23. Ziekte van Duchenne te genezen?

24. CE toets VWO dissimilatie (1)

25. CE toets VWO dissimilatie (2)

26. CE-toets VWO homeostase (1)

27. CE-toets VWO energie-huishouding (1)

28. CE-toets VWO DNA (algemeen)

29. CE-toets VWO DNA en chromosomen

30. CE-toets VWO DNA (structuur)

31. CE-toets VWO ordening (en evolutie)