U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

8. Ecologie en milieu

Over milieuproblemen en mogelijke oplossingen


Dit thema gaat over ecologie en milieu(-problemen). Je zult merken dat deze onderwerpen veel raakvlakken hebben met andere onderwerpen binnen de biologie, zoals fysiologie, genetica, gedragsbiologie en stofwisseling. Contexten die hier aan de orde komen, zijn onder andere: waterzuivering, je ecologische voetafdruk, zalm kweken, voedselproductie en duurzaamheid. Elke dag staan er wel actuele contexten in de media waarin ecologie en milieu een rol spelen. 

Het thema bestaat uit te veel opdrachten om allemaal uit te voeren, je zult een keuze moeten maken. Als je de opdrachten met een gouden sterretje van de 'gulden leerlijn' uitvoert, ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

De theorie die in dit thema aan de orde komt, kun je onder meer vinden in de theoriehoofdstukken MilieubiologiePlanten, de basis van het leven, EcologieStofwisseling, Gedragsbiologie en Moleculaire genetica.
  


Opdrachten lijst


1. Het probleem aalscholver

2. De theorie achter de aalscholver

3. Wild of gekweekt?

3.1. Zalm in warm water?

3.2. Zalmonderzoek

4. Nieuwe (?) natuur

5. Waterexoten

6. Waterzuivering

7. De stikstofkringloop

8. Kunstmest of puur natuur?

9. Jouw ecologische voetafdruk

10. Een CO2-rijke wereld

11. Hoe verschuiven de bossen op een warmere aarde?

12. De toekomst voorspellen

13. Info over duurzame ontwikkeling

14. Kringloop in bedrijven

15. Omslagpunt

16. Twee-voor-twaalf over natuur en milieu

17. Toets jezelf: ecologie en milieu

18. CE-toets VWO ecologie (2)

19. CE-toets VWO ecologie en milieu (1)

20. CE-toets VWO ecologische relaties (2)

21. CE-toets VWO ecologische relaties (1)

22. CE-toets VWO ecologie en milieu (2)

23. CE-training VWO ecologie, evolutie

24. CE-training VWO ecologie