U bezoekt 10voorBiologie.nl als gast-gebruiker, waardoor u slechts een fractie van onze lesstof kunt bekijken. Met ons proefabonnement verkrijgt u toegang tot het volledige aanbod. Vraag het proefabonnement nu direct aan of neem contact op met info@10voorbiologie.nl.

5. De bus rijdt op een borrel

Over ecosystemen en ecologische relaties

 

Bussen op alcohol? Auto's op accu's? Er gebeurt van alles om de wereld duurzamer te maken. Dat ons dagelijks leven van alles te maken heeft met 'milieu' weten we wel. Maar wat is die invloed nu precies? Helpt het als bussen en auto's op ecobrandstof rijden? En gaat dat niet ten koste van de voedselvoorziening? Wat verandert er in de natuur doordat wij in een lekker warm huis wonen of doordat we te veel vis uit de zee wegvangen? Hoe erg is het als er biologische evenwichten verschuiven en wat zijn de gevolgen in de (wereld)ecosystemen? Allemaal contexten die in dit thema aan de orde komen. Heel veel (andere) contexten kun je dagelijks in de media te vinden, dus probeer altijd verband te leggen met de actualiteit.

Het thema bestaat uit te veel opdrachten om allemaal uit te voeren, je zult een keuze moeten maken. Als je de opdrachten met een gouden sterretje van de 'gulden leerlijn' uitvoert, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je de belangrijkste eindtermen en de daarbij behorende deelconcepten (= biologische begrippen) leert en verwerkt. Onder elke opdracht vind je de belangrijkste deelconcepten die in die opdracht aan de orde kunnen komen.

In dit thema komt de leerstof uit het hoofdstuk Ecologie aan de orde, vaak gecombineerd met leerstof uit het hoofdstuk Stofwisseling.

Opdrachten lijst

 • 1. Drie generaties biobrandstof
 • 2. Kalvermest geeft energie
 • 3. Ecologie: wat weet je al?
 • 4. Ecosystemen: wat weet je al?
 • 5. Organismen in hun omgeving: bestudeer de theorie
 • 6. De merantiboom
 • 7. Successie: bestudeer de theorie
 • 8. Populaties: bestudeer de theorie
 • 9. Kringlopen en energiestromen: bestudeer de theorie
 • 10. Ecosysteem onderzoek
 • 11. Kieming van tuinkers-1: concurrentie
 • 12. Kieming van tuinkers-2: abiotische factoren
 • 13. Ecologische relaties
 • 14. Natuurfilm
 • 15. Bladafbraak
 • 16. Weegbree in de berm
 • 17. Vogeltelling
 • 18. BacteriĆ«n zijn overal te vinden
 • 19. Kevers en bladluizen
 • 20. Exotische vossen op de Aleoeten
 • 21. CE-toets VWO ecologie (2)
 • 22. CE-toets VWO ecologische relaties (1)
 • 23. CE-toets VWO ecologische relaties (2)
 • 24. CE-toets VWO kringlopen (1)
 • 25. CE-toets VWO kringlopen (2)